Vilkår og betingelser

Opdateret d.22/04-2022

Disse vilkår og betingelser skitserer reglerne for brugen af SexHistorier.dk's hjemmeside.

Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser fuldt ud. Fortsæt ikke med at bruge SexHistorier.dk's hjemmeside, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er angivet på denne side.

Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæring og ansvarsfraskrivelse og enhver og alle aftaler: "Kunde", "Du" og "Din" henviser til dig, den person, der tilgår denne hjemmeside og accepterer virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "Os selv", "Vi", "Vores" og "Os", refererer til vores virksomhed og SexHistorier.dk. "Part", "Parter", "Parterne" eller ”Os”, refererer til både klienten og os selv, eller enten klienten eller os selv. Alle vilkår refererer til tilbud, accept og modydelse af betaling, der er nødvendig for at gennemføre levering til kunden på den mest hensigtsmæssige måde, med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til levering af selskabets angivne ydelser/produkter i overensstemmelse med og underlagt gældende dansk lovgivning. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, store eller små bogstaver, og/eller han/hun eller de, opfattes som udskiftelige og derfor henviser til samme.

Cookies

Vi anvender cookies. Ved at bruge SexHistorier.dk's hjemmeside giver du samtykke til brugen af cookies i overensstemmelse med SexHistorier.dk's privatlivspolitik. De fleste moderne interaktive websteder bruger cookies til at gøre det muligt for os at hente brugeroplysninger for hvert besøg. Cookies bruges i nogle områder af vores websted for at aktivere funktionaliteten af dette område og brugervenlighed for de personer, der besøger. Nogle af vores tilknyttede/annonceringspartnere kan også bruge cookies.

Licens

Medmindre andet er angivet, ejer SexHistorier.dk og/eller dets licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på SexHistorier.dk. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt. Du kan se og/eller udskrive sider fra SexHistorier.dk til dit egen personlige brug med forbehold af begrænsninger fastsat i disse vilkår og betingelser.

Du må ikke:

 • Genudgiv materiale fra SexHistorier.dk
 • Sælge, leje eller underlicensere materiale fra SexHistorier.dk
 • Gengive, duplikere eller kopiere materiale fra SexHistorier.dk
 • Videredistribuere indhold fra SexHistorier.dk (medmindre indhold er specifikt produceret dertil).

Hyperlink til vores indhold

Følgende organisationer kan linke til vores websted uden forudgående skriftlig godkendelse:

 • Regeringskontorer;
 • Søgemaskiner;
 • Nyhedsorganisationer;
 • Online katalogdistributører der, når de opfører os i kataloget, linker til vores websted på samme måde, som de hyperlinker til websteder for andre listede virksomheder; og
 • Systemdækkende akkrediterede virksomheder, undtagen til/fra non-profit organisationer, velgørende indkøbscentre og velgørende fundraising-grupper, som muligvis ikke hyperlinker til vores websted.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til andre webstedsoplysninger, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller godkendelse af den linkende part og dennes produkter eller tjenester; og (c) passer ind i konteksten af den linkende parts websted.

Vi kan efter eget skøn overveje og godkende andre linkanmodninger fra følgende typer organisationer:

 • Almindeligt kendte forbruger- og/eller forretningsinformationskilder;
 • foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørende organisationer, herunder websteder, der giver velgørenhed, online katalogdistributører;
 • internetportaler;
 • regnskabs-, advokat- og konsulentfirmaer, hvis primære kunder er virksomheder; og
 • uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger.

Vi vil godkende linkanmodninger fra disse organisationer, hvis vi fastslår, at: (a) linket ikke vil afspejle os eller vores akkrediterede virksomheder negativt, (b) organisationen ikke har en negativ holdning til os; (c) fordelen for os fra ud fra synligheden forbundet med hyperlinket opvejer fraværet af SexHistorier.dk; og (d) hvor linket er i sammenhæng med generel ressourceinformation eller på anden måde er i overensstemmelse med redaktionelt indhold i et nyhedsbrev eller lignende produkt, der fremmer organisationens mission.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til andre webstedsoplysninger, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller godkendelse af den tilknyttede part og dennes produkter eller tjenester; og (c) passer ind i konteksten af den linkende parts websted.

Hvis du er blandt de organisationer, der er anført i afsnit 2 ovenfor og er interesseret i at linke til vores hjemmeside, kan du give os besked ved at sende en e-mail til sexhistorier.dk@123246.com. Inkluder venligst dit navn, din organisations navn, kontaktoplysninger (såsom et telefonnummer og/eller e-mail-adresse) samt URL'en på dit websted, en liste over eventuelle URL'er, hvorfra du har til hensigt at linke til vores websted, og en liste over de(n) URL(er) på vores side, som du gerne vil linke til. Tillad svarstid på op til 2-3 uger.

Godkendte organisationer kan hyperlinke til vores websted som følger:

 • Ved brug af vores firmanavn; eller
 • Ved at bruge den ensartede webadresse, der linkes til; eller
 • Ved at bruge enhver anden beskrivelse af vores websted eller materiale, der linkes til, når det giver mening inden for konteksten og formatet af indholdet på den linkende parts websted.

Ingen brug af SexHistorier.dk's logo eller andre kunstværker er tilladt at linke til uden en varemærkelicensaftale.

Iframes

Uden forudgående godkendelse og udtrykkelig skriftlig tilladelse må du ikke oprette rammer omkring vores websider eller bruge andre teknikker, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af vores websted.

Rettighedsforbehold

Vi forbeholder os retten til, til enhver tid og efter eget skøn, at anmode dig om at fjerne alle links eller ethvert specifikt link til vores websted. Du skal acceptere straks at fjerne alle links til vores websted ved en sådan anmodning. Vi forbeholder os også retten til at ændre disse vilkår og betingelser og dens tilknytningspolitik til enhver tid. Ved at fortsætte med at linke til vores websted, accepterer du at være bundet til og overholde disse vilkår og betingelser.

Fjernelse af links fra vores hjemmeside

Hvis du af en eller anden grund finder et link på vores websted eller et linket websted anstødeligt, bedes du kontakte os. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vil ikke være forpligtet til at gøre det eller svare direkte til dig.

Selvom vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, garanterer vi ikke for dets fuldstændighed eller nøjagtighed; Vi forpligter os heller ikke til at sikre, at hjemmesiden forbliver tilgængelig, eller at materialet på hjemmesiden holdes ajour.

Indholdsansvar

Vi har intet ansvar for indhold, der vises på dit websted. Du accepterer at holde os skadesløse og forsvare os mod alle krav, der udspringer af eller er baseret på indhold fra dit websted. Ingen links må vises på nogen side på dit websted eller i nogen kontekst, der indeholder indhold eller materiale, der kan fortolkes som injurierende, uanstændigt eller kriminelt, eller som krænker, på anden måde krænker eller fortaler for krænkelse eller anden krænkelse af, tredjeparts rettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

I det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle repræsentationer, garantier og betingelser i forbindelse med vores hjemmeside og brugen af denne hjemmeside (herunder, uden begrænsning, enhver garanti, der er impliceret ved lov med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og/eller brug af rimelig omhu og dygtighed). Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:

 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed;
 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for bedrageri eller svigagtig vildledning;
 • begrænse ethvert af vores eller dine forpligtelser på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller
 • udelukke ethvert af vores eller dine forpligtelser, som muligvis ikke er udelukket i henhold til gældende lovgivning.

Begrænsningerne og udelukkelserne af ansvar angivet i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; og (b) regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen eller i forbindelse med emnet for denne ansvarsfraskrivelse, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, erstatningsansvar (herunder uagtsomhed) og brud på gældende lov. I det omfang hjemmesiden og informationerne og tjenesterne på hjemmesiden leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

Sexhistorier drives af

Pacific Payments
PO Box 7119
Tathra NSW
Australia 2550